Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
441 postów 424 komentarze

drnowopolskiblog

dr nowopolski - Unikający stereotypów myślowych analityk spraw politycznych i gospodarczych Polski i świata

Moje komentarze

 • @Nibiru 16:27:30
  Oczywiście, likwidacja "nadmiaru" ludności stanowi również jeden z fundamentalnych celów.
  Kilka słów prognozy na najbliższą przyszłość
 • @wercia 16:53:26
  Dzisiejsza rzeczywistość dobrze opisana, a Chiny autentycznie mogą się mienić liderem wszelkiego zła i zapewne tow. Xi zostanie mianowany "prezydentem świata".

  No chyba, że ludzkość się obudzi i pośle globalnych oligarchów i ich poszczególnych krajowych pachołków, tam skąd przyszli, czyli do diabła!
  Vucic jako model współczesnej demokracji globalistycznej
 • @stanislav 03:47:03
  Wyraźnie napisałem w komentarzu, że kolonizacja to " NIE JEST CACY"!


  Cnemu więc wciskasz mi tezy za którymi nie stoję?!

  Ja NIE AKCEPTUJĘ KOLONIALIZMU, ANI ZACHODNIEGO, ANI WSCHODNIEGO, ANI JAKIEGOKOLWIEK INNEGO!
  Vucic jako model współczesnej demokracji globalistycznej
 • Pedant, ikulalibal, stanislav
  Aby odpowiedzieć na wasze uwagi trzeba by napisać całe historyczne opracowanie. Ale zakładając, że rzeczywiście nie wiecie o czym mówię to tylko skrótowo o tow. Xi i jego ChRL:
  Kontynuator zbrodniczego systemu Lenina, Stalina, Mao;
  Utrwalacz ateizmu
  Głowa partii, która zamieniła swych obywateli w roboty, produkujące tandetę na zlecenie globalnej oligarchii;

  Państwo w którym nie ma żadnych swobód za wyjątkiem swobody do nieograniczonej pracy na swych pryncypałów;

  Państwo, w który wprowadzone były OBOWIĄZKOWE ABORCJE,
  W którym skośnooka dzicz je nie tylko nietoperze, ale również, uważne za RARYTAS, dania z usuniętych płodów ludzkich!!!!

  Głowa rodzącej się potęgi kolonialnej. Tak odbiera ona laur pierwszeństwa zbrodniarzom kolonialnym z Zachodu i nie jest to powód do radości czy dumy.

  Już dziś kolonizowana jest na wielką skale Afryka, gdzie konstruowane są „wolne chińskie miasta” całkowicie samowystarczalne, jako przyczółek do pełnej kolonizacji tego najprymitywniejszego kontynentu.

  To tylko kilka osiągnięć towarzysza Xi i jego globalistycznej bandy.
  Na tym kończę dyskusje!
  Vucic jako model współczesnej demokracji globalistycznej
 • @stanislav 19:51:45
  Tak właśnie nie tylko można, ale trzeba, porównywać tow. Xi, Vucica, Putina, Merkel i resztę bandy, która różni się miedzy sobą tylko wielkością ich własnych zbrodni.

  Tak Xi jest wielokrotnie większym zbrodniarzem od Vucica, ale to nie wynik jego inteligencji, tylko znacznie większych możliwości.

  Tak więc proponuję zaprzestania BEZREFLEKSYJNEJ oceny "wielkich tego świta" i przejścia do meritum.
  Vucic jako model współczesnej demokracji globalistycznej
 • @Aga-Jaga 21:08:04
  tu stosowny link:

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-ws-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-w-miejscach-publicznych

  ROZPORZĄDZENIE
  RADY MINISTRÓW
  z dnia 29 maja 2020 r.
  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  § 18. [Obowiązek zakrywania ust i nosa]
  1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
  1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania
  – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób,
  c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
  3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
  1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
  2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  Konfederacka praca u podstaw
 • @Pan podporucznik 14:28:00
  Gdyby Polakom udało się przywrócić władzę w Polsce, to przygniatająca większość tzw. "elit politycznych" stanęłaby przed Trybunałem Stanu i potem już w odpowiednim kierunku była by ekspediowana.

  O "elitach gospodarczych" nie wspomnę, bo tymi zajęłyby się sądy powszechne.

  Byłoby duże zapotrzebowanie na sędziów. Kłopot, bo z obecnych niewielu by się kwalifikowało.
  Vucic jako model współczesnej demokracji globalistycznej
 • @Aga-Jaga 19:01:15
  O właśnie obudźcie się ludzie i przestańcie być bydłem, bo w przeciwnym razie skończycie w rzeźni. Zgadzam się z tym przesłaniem.

  I to dotyczy nie tylko mieszkańców III RP, ale prawie całego globu.
  Konfederacka praca u podstaw
 • @Aga-Jaga 18:42:45
  Miła Pani,

  Nawet nie przyszło mi do głowy pisać o tym, ale ja ANI RAZU kagańca nie miałem na sobie i prawda, nikt się do mnie nie przyczepiał, tym bardziej, że jest w "zarządzeniu władz'" furtka dla tych co nie chcą ich nosić. Proszę je dokładnie przestudiować i o moje ego się nie martwić!
  Konfederacka praca u podstaw
 • @demonkracja 13:16:24
  No i motyw "wybitnych uczonych" jest kluczowy.

  W charakterze ilustracji tego cytuję zgrabny kuplecik umieszczony pod mą publikacją na S24 w charakterze "komentarza":

  2 lipca 2020, 16:29
  12
  To pisanie "tyle znaczy co Ignacy ,a Ignacy nic nie znaczy"
  Odnośne refleksje po pierwszej turze wyborów
 • @demonkracja 13:16:24
  "Tak by było - o ile ten palec w d*pie uzasadnili by wcześniej "wybitni naukowcy" w TV i palec ten zapodano by w wymiarze globalnym.
  Tak by było!"

  Obawiam się, że "tak by nie było", a tak będzie! I piszę to bez przesady.
  Odnośne refleksje po pierwszej turze wyborów
 • @władek 21:20:42
  Niestety ludzie myślący byli zawsze w mniejszości, a dziś są w przygniatającej mniejszości i stąd wynikają nasze katastrofalne problemy.

  Bezmyślność, zwłaszcza ta współczesna elementarna to ciężki grzech i za ten grzech pokutujemy wszyscy.
  Odnośne refleksje po pierwszej turze wyborów
 • @marek500 09:18:54
  Słuszne uwagi, tak napewno byłoby lepiej, ale przecież Łukaszenko to nie Mieszko i jakoś mu się udaje!?

  A czekać nie ma na co, bo apokaliptyczne zniewolenie widać już na horyzacie. Oczywiście nie tylko dla Polski.
  Koronawirus a latyfundia kresowych królewiąt
 • @Pan podporucznik 20:50:57
  "Niechby tak pan Nowopolski napisał i podzielił się swemi przemyśleniami, czego oni właściwie chcą, owi pandemici? O co im kaman? Jak cel albo cele osiągnąć zamiarują? "

  Tu jest odpowiedź:  https://drnowopolskipolskapanorama.home.blog/2020/04/01/walczac-z-epidemia-czyli-na-progu-apokalipsy/
  Koronawirus a latyfundia kresowych królewiąt
 • @władek 16:37:26
  Ja nie lekcewqżę ani łukaszenki, ani Białorusi. Pragnę tylko uzmysłowić ludziom, że nie potrzeba drugiego Mieszka I by stwożyć normalny kraj. Można to zrobić samemu, jak Białoruś, bez ciagłego oglądania się na "wielkich przyjaciół i patronów".
  Koronawirus a latyfundia kresowych królewiąt
 • @PiotrZW 16:03:09
  Raczej jedyny nie sprzedajny.

  Trudno sobie bowiem wyobrazić, by reszta "przywódców" była aż tak głupia i niepoinformowana. Myślenie światowych elit nastawione jest na jeden cel: przypodobania się światowym oligarchom bez względu na cenę!
  Gigantyczna globalna mistyfikacja terrorystyczna
 • Szanowny Panie Opara!
  Pod pozorem usprawnienia logowania umiejętnie i elegancko dokonuje się czystki portalu.


  What a shame!
  NEON24.PL - Logowanie
 • @Paulus Aquarius 08:30:36
  Tu prawidłowy link:

  https://www.scmp.com/news/china/military/article/3076768/us-navy-launches-live-fire-missiles-warning-china

  US Navy launches live-fire missiles in ‘warning to China’
  Konwulsje globalizmu, czyli dwa warianty rozwoju sytuacji
 • @ikulalibal 23:04:10
  Chyba portalowego głupca.

  Zresztą mafia, która zawładnęła tym portalem bez ciebie funkcjonuje całkiem sprawnie i ma coraz wieksze osiągnęcia w walce z PRAWDĄ.
  Wielki terror koronawirusa
 • @ikulalibal 17:46:45
  Twoja bezczelność przeszła granice. Obejrzy sobie wiadomości RTR Planeta z tej nedzieli, o których pisałem . Tam dokładnie mówią o ROZPOCZĘCIU ROBÓT ZIEMNYCH nowego szpitala na cele COVI-19, i pokazują materiał filmowy. Może Kisielow kłamie? A meduzą to chyba ty jesteś!

  Więcej nie umiezsczaj tu swych wypocin! Zrozumiałeś?
  Wielki terror koronawirusa

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031